Her Hâlükârda Besmele Çekmek

İbn-i Abbâs (r.a) Hazretleri’nin nakline göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz hanımıyla cinsî münâsebette bulunacağı zaman:

بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

«Allah’ın ismiyle… Allah’ım, bizi şeytandan uzaklaştır ve şeytanı bize lûtfedeceğin yavrumuzdan uzaklaştır!» diye dua eder ve bu münâsebetlerinden kendilerine bir evlâd ihsân edilirse, şeytan o yavruya zarar veremez.” (Buhârî, Vudû’, 8)

Şerh:

İmâm Buhârî (r.a), abdestten evvel besmele çekmekle alâkalı hadîs-i şerîf’i, şartlarına uygun olmadığı için buraya almamış, naklettiği bu hadîs-i şerifi mevzûya delil olarak zikretmiştir. Çünkü bu hadîs-i şerîf, Allah’ı anmaktan en uzak hâl olan cinsî münâsebet esnâsında “Bismillah” demenin müstehablığına delâlet etmektedir. O hâlde, abdestten evvel “Besmele” çekmeye öncelikle işaret etmektedir.

Bu hadîs-i şerif, abdestliyken, abdestsizken, cünüpken yani her hâlukârda “Bismillah” demenin ve Allah’ı zikretmenin câiz olduğunu göstermektedir.

%d bloggers like this: