Abdestsiz Namaz Kabul Edilmez

Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in:

“Kendisinde hades vâkî olan kimsenin namazı, (o kimse yeniden) abdest almadıkça kabûl olunmaz!” buyurduklarını nakletmişti.

Hadramevt ahâlîsinden biri:

“‒Ey Ebû Hüreyre, hades nedir?” diye sordu. Ebû Hüreyre (r.a):

“‒Sessiz veya sesli yel.” cevabını verdi. (Buhârî, Vudû’, 2)

Şerh:

“Hades”, abdest bozucu hallere verilen bir isimdir. Büyük ve küçük abdest bozma da hades olduğu hâlde Ebû Hüreyre Hazretleri’nin burada sadece yellenmeyi zikretmesi iki sebeple olabilir:

1. Yellenme abdesti bozarsa diğer hadeslerin evleviyetle bozacağını ifade etmek istemiştir.

2. Kendisine, namaz esnâsında vâkî olabilecek hades sorulmuştur.

%d bloggers like this: