Rükûda Elleri Dizler Üzerine Koymak (327. Hadis-i Şerif Dersi)

Musʻab ibn-i Saʻd (r.a) şöyle anlatır:

“Ben bir defasında babam Saʻd ibn-i Ebî Vakkâs’ın yanında namaz kıldım. Rukûda iki avucumu birbirine yapıştırıp dizlerimin arasına koydum (tatbîk). Babam beni bundan nehyederek:

«–Biz ilk zamanlar bunu yapardık, ancak daha sonra bundan nehyolunduk ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koymamız emredildi» dedi.” (Buhârî, Ezân, 118)

Şerh:

Hadis metninde geçen “Tatbîk”, rukûda iki avucu birbirine yapıştırıp iki dizin arasına koymaktır. Tatbîk’in mukâbili “Tefrîc”dir. Bu da dizleri avuç­ların içine alıp parmakları dağınık olarak kıbleye doğru bacaklar üzerine sarkıtmaktır. Bugün bütün mezheblerce uygulanan koyuş şekli budur ve sünnettir. Hadisten anlaşıldığına göre, önce tatbîk ile başlanmış, sonra Rasûlullah (s.a.v) yahûdilere benzememek için bunu yasaklayıp tefrîci emretmiştir. Bununla birlikte İbn-i Mesʻûd ve ashâbı, eski şekli devam ettirmişlerdir. Buna göre nehyin tenzîhî kerâhate hamledilmiş olması mümkündür. Çünkü Hz. Ömer ile Saʻd (r.a), tatbîk yapmaktan nehyettikleri kimselere na­mazı tekrar kılmalarını emretmemişlerdir.

%d bloggers like this: