“Rabbenâ leke’l hamd” Demenin Fazileti (330. Hadis-i Şerif Dersi)

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İmam, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dediği zaman siz, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ deyiniz. Zira her kimin (böyle) demesi meleklerin (böyle) demesine denk düşerse, geçmiş günahları mağfiret edilir.” (Buhârî, Ezân, 125)

Şerh:

Diğer bir rivayette Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu hamdi اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ şeklinde söylediği de nakledilmiştir.[1] Bazı âlimler bu şekilde hamdetmenin daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.

Allah Rasûlü (s.a.v) rükûdan doğrulunca burada nakledilenden başka dualar da etmişlerdir.


[1] Buhârî, Ezân, 124.

%d bloggers like this: