Namazda Selâm (344. Hadis-i Şerif Dersi)

Ümmü Seleme (r.a) şöyle demiştir:

“Rasûlullah (s.a.v) namazdan selam ver­diklerinde, selamını tamamladığı zaman kadınlar hemen kalkarlar, Rasûlullah (s.a.v) de ayağa kalkmadan evvel azıcık beklerlerdi.”

İbn-i Şihâb şöyle demiştir:

“Öyle sanıyorum ki -Allah en iyi bilendir- Rasûlullah’ın bu beklemesi, namazdan çıkan erkekler yetişmeden evvel kadınların gitmeleri içindir.” (Buhârî, Ezân, 152)

Şerh:

Namazdan çıkmak için selamın farz veya sünnet olduğu mes’elesinde farklı görüşler vardır. İmam Mâlik, Şafiî ve Ahmed ibn-i Hanbel’e göre selam rükündür, namaz­dan bir cüzdür, namaz onunla tamam olur. Selam vermedikçe namazdan çıkılmış olmaz. Ebû Hanîfe’ye göre bir rivayette vacip, diğerinde sünnettir.

Rasûlullah (s.a.v), kadın-erkek ihtilatına meydan vermemiş, lüzumlu tedbirleri almışlardır. Erkeklerle kadınların Mescid’e giriş kapılarını ayırmış, saflarını ona göre tanzim etmiş ve yolda giderken karışmamaları için kadınlara biraz çabuk gitmelerini, erkeklere de namazdan sonra hemen kalkmamalarını tenbih etmişlerdir.

Bu rivayetten anlaşıldığına göre, namazdan sonra erkeklerin kalkmak için imamı beklemeleri sünnettir.

Hadisten çıkarılacak derslerden biri de kadınların bulunduğu tarafı görmemek için yere bakmanın (gadd-ı basar) vacip olduğudur.

%d bloggers like this: