Kadınların Gece Camiye Gitmeleri (352. Hadis-i Şerif Dersi)


İbn-i Ömer’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Kadın­larınız sizden geceleyin mescide gitmek için izin istediklerinde kendilerine izin veriniz!” (Buhârî, Ezân, 162)

Şerh:

Bu hadise göre kadınların cemaatle namaz için camiye çıkabilecekleri ve na­maz için de olsa dışarı çıkmak için kocalarından veya velilerinden izin almaları gerektiği anlaşılmaktadır.

Hz. Âişe (r.a): “Rasûlullah (s.a.v) şimdiki kadınların ortaya çıkardıkları (fazla süslenme gibi) şeyleri görseydi, İsrailoğulları kadınlarının dışarı çıkmaktan (veya mesci­de gitmekten) men edildikleri gibi bu kadınları da bundan men ederdi” de­miştir. (Buhârî, Ezân, 162)

Bu hadise göre, kadınların camilere gitmeleri, çarşı ve pazarlarda gezinebilmeleri için her türlü fitneden emin olunması şarttır.

%d bloggers like this: