Ne Cevap Vereceğiz???

“Bütün mülk ve melekûtun sahibi olan Allah Teâlâ, kıyâmet günü kullarını hesâba çekerken:

«‒Ey kulum! Senin hayatın ve ölümün, yükselmen ve düşmen, genişlik ve sıkıntın, sıhhat ve âfiye­tin, elhâsıl her nefesin Benʼim kudret elimde olduğu hâlde yasakla­mış olduğum bir fiili ne cesaretle işledin? Saâdetinin düşmanı olan melʼun şeytana hangi akılla itaat edebildin?! Ey kulum! Beni, görmez, bilmez mi zannettin? Yahut kendin gibi âciz bir kula karşı lüzumlu gördüğün hayâ ve hürmeti, Bana karşı lüzumsuz mu sandın?» buyurursa acaba ne cevap vereceğiz? Hangi feylesofun üstün zekâsından, hangi avuka­tın engin bilgisinden istifâde edeceğiz? Eyvâh, yazık!”[1][1] M. Esʻad Efendi, Mektûbât, s. 64-65, no: 36.

%d bloggers like this: