A. YEME İÇME ÂDÂBI

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

Etibbânın budur pend ü kelâmı

Sakın ifrât ile yeme taâmı[1]

Firdevsî-i Rûhî

Hayatın her ânında edebe riayeti şiâr edinmesi gereken Müslümanın, yeme içmesi de nebevî sünnete uygun olmalıdır. Yeme içme ihtiyâcı karşılanırken, helâl yoldan beslenmeye ve israftan kaçınmaya özen gösterilmesi emredilmiştir. İslâm toplumunun kendine mahsus bir sofra kültürü ve beslenme âdâbı vardır. Bunların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi, sağlıklı ve mutlu bir hayatın yaşanmasında en mühim rolü üstlenecektir.[1] Doktorların nasihat ve tavsiyeleri şu istikâmettedir ki; sakın aşırı giderek tıka basa yeme!