4. Peygamberlere İman

Hz. Âdem (a.s) ilk, Hz. Muhammed (a.s) son pey­gamberdir. Bunlar arasında bize bildirilen ve bildirilmeyen pek çok peygamber gönderilmiştir. Peygamberler arasında ayırım yapmayız. Bütün peygamberler sâdık, emîn, son derece akıllı, teb­liğ vazifesini yerine getiren ve günah işle­mekten korunmuş insanlardır. Fakat onlarda ilâhlık vasfı yoktur. Peygam­berlerin mucizeleri vardır.

Tarihte peygamber gönderilmeyen bir toplum yoktur. Allah Teâlâ, lûtuf ve merhametinin bir eseri olarak bütün insanlara peygamber göndermiştir. (Nahl, 63; Fâtır, 24; Yûnus, 47)

%d bloggers like this: