A. İSLÂM İNANÇ ESASLARI

İnsanların inanması gereken esaslar, beşerî görüşlere ve şahsî anlayışlara değil; vahye dayanır. İslâm inanç esasları, Kur’ân-ı Kerim’de ve hadîs-i şerîflerde hiçbir yoru­ma mahal bırakmayacak şekilde açık ve seçik olarak izah edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayrı ve şerriyle birlikte kadere îmân etmektir.” (Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 1, 5; Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Ahmed, I, 97)

 Bunları şu şekilde hulâsa etmek mümkündür:

%d bloggers like this: