1. Muhammed Hasan Mevlâzâde Şekevî (Nuhavi)

September 23, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Müfessir Muhammed Hasan Mevlâzâde Azerbaycan’ın Şeki şehrinin Nuha köyünde yetişmiş büyük bir âlimdir. Şia’nın yaygın olduğu bir bölgede yetişmiş, Mecmau’l-beyân, Sâfî gibi Şia’nın meşhur tefsîr kitaplarından bazılarını kaynak olarak kullandığı da olmuştur. Ancak eserinde aşırı şiî görüşlere rastlanmamaktadır. Mucizeleri ve harikulade hâdiseleri aklîleştirme temeyülünde olan kimselere karşı çıkarak, bu tür hâdiselerin mümkün olabileceğini savunmaktadır.