3. Zübedü’l-âsâr el-Mevâhib ve’l-Envâr Tefsîrinden Örnek Metinler

September 23, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri