B. Ortaköylü Ferruh İsmail Efendi ve Tefsîrü’l-Mevâkib Tercemetü’l-Mevâhib

September 23, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri