Müslüman Şahsiyetini Muhafaza Etmek

Mü’minler şahsiyetlerini muhâfaza etmeli, inançsızlardan farklı olduklarını hiçbir zaman unutmamalıdır. Mü’min olmayanlara hiçbir hususta benzememeye gayret etmeli, onlara karşı dâimâ dikkatli olmalıdır. Mü’minler, eğer yahûdîlere, hristiyanlara ve diğer kâfirlere uyarlarsa ayakları kaymaya başlar, îmandan uzaklaşıp küfre yaklaşmaya başlarlar. Sonunda hüsrâna uğrayıp acı bir pişmanlık yaşarlar. (Âl-i İmrân, 100, 149)

Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- ibadette bile gayr-i müslimlere benzememeyi emrederdi. Meselâ Muharrem’in 10. günü yahûdiler de oruç tuttuğu için, Allah Rasulü -sallallâhu aleyhi ve sellem-, onuncu günü bir gün evvel veya bir gün sonrasıyla birlikte tutmayı sünnet kılmıştır.

 

%d bloggers like this: