Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Ne Kadar Su İle Abdest Alırdı? / Abdest Alırken İsrâftan Sakınmak (104. Hadis-i Şerif Dersi)

Abdest Alırken İsrâftan Sakınmak from ilamtv on Vimeo.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Ne Kadar Su İle Abdest Alırdı? /

Abdest Alırken İsrâftan Sakınmak

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) bir sâʻ ve nihayet beş müd (mıkdârı su) ile gusleder, bir müd (mıkdârı su) ile de abdest alırdı.” (Buhârî, Vudû’, 47)

Şerh:

Müdd ve Sâʻ birer ölçü birimidir. Miktarları husûsunda farklı ifadeler mevcuttur.

1 müdd, 530 gr.dır.

1 sâʻ da bunun 4 katı, yani 2,120 litredir.

Buna göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yaklaşık 530 gr. su ile abdest alır, 2,120 veya 2,650 litre su ile de guslederdi.

Müdd, 832 gr., sâ3,328 litredir, diyenler de vardır.

Şu hâlde abdest alınan miktarın dört veya beş misli su ile gusledilebilir.

Ancak insanların hâlleri ve îtiyadları farklı farklı olduğundan, bütün bunlar mutlaka uyulması gereken değişmez miktarlar değildir. Nitekim Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ihtiyâca göre daha fazla su kullandığı da olmuştur.

Akîl bin Ebî Tâlib (r.a), Peygamber Efendimiz’in:

“Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa‘ su yeterlidir» buyurduğunu rivâyet etmişti.

Orada bulunan bir zat:

“–Bu kadar su bize yetmez” dedi.

Bunun üzerine Akîl (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi:

“–Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha gür olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashâbında Hz. Sa‘d’ın yanına uğramışlardı. Sa‘d (r.a) namaz için abdest alıyor, suyu bolca kullanıyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v):

“–Bu israf da ne?” buyurdular.

Sa‘d (r.a):

“–Abdestte de israf olur mu?” dedi.

Allah Rasûlü (s.a.v):

“–Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile!” buyurdular. (İbn-i Mace, Taharet, 48; Ahmed, II, 221)

%d bloggers like this: