12. Cihâd Îmandandır (21. Hadîs-i Şerîf Dersi)

12. Cihâd Îmândandır Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Cenâb-ı…

a. Cihâdın Mânâsı ve Çeşitleri

Cihâd, sıkıntı, zahmet, güç; çaba ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elden gelen bütün imkânları…