Hâcet Namazı

Her ihtiyâcını Allah’a arzeden ve her fırsatta O’nu zikredip yücelten Resûl-i Ekrem Efendimiz, herhangi bir ihtiyacı olan kimseye iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a duâ etmesini tavsiye etmiştir. Hadîs-i şerîf
…devamını oku

11. Dua

Dua kelimesinde, “çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek” mânâları olup, daha çok, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz” anla­mında kullanılır. Dua, Allah’ın azameti ve ulviyeti karşısında
…devamını oku

8. Kur’ân-ı Kerim Tilâveti, Dua ve Zikirlerdeki Hikmetler

Zikir ve dua, insanın rûhen rahatlayıp huzûra kavuşmasını ve emniyet duygusu içinde olmasını sağlar. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “…Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur.” (Ra‘d, 28) “Îmân edenlerin,
…devamını oku