Hac ve Umre’deki Hikmetler

Hac ve umre için ihrâma girmek istediğin zaman Allah Teâlâ’nın “İnşaallah Mescid-i Harâm’a gireceksiniz!”[1] âyet-i kerimesindeki…

Hac ve Umre’de Kul Hakkı…

Nerede ve ne zaman olursa olsun kul hakkının çok mühim olduğu ve mü’minlerin bu hususta son…

6. Hac ve Hikmetleri

Hac; mal ve sıhhat yönüyle gücü yeten müslümanların, ömürlerinde bir defa belirli günlerde Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret…