Allah’a Kurban: Hz. İsmâil (a.s)

İsmâil (a.s) Şam’da doğdu, Harem’e geldi ve Mekke’nin kurulmasına sebep oldu. Çölün ortasında Allah’ın lütfuyla suya…

Hac ve Umre’deki Hikmetler

Hac ve umre için ihrâma girmek istediğin zaman Allah Teâlâ’nın “İnşaallah Mescid-i Harâm’a gireceksiniz!”[1] âyet-i kerimesindeki…

Hac ve Umre’de Kul Hakkı…

Nerede ve ne zaman olursa olsun kul hakkının çok mühim olduğu ve mü’minlerin bu hususta son…

6. Hac ve Hikmetleri

Hac; mal ve sıhhat yönüyle gücü yeten müslümanların, ömürlerinde bir defa belirli günlerde Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret…