Hâfızlık Usulleri

HIFZA ÇALIŞTIRMA METODU  Bu mübarek çalışma hıfz öncesi -ezbere hazırlanma dönemi- ve hıfz zamanı olarak iki…

Yediden Yetmişe Kur’an Seferberliği

Ana ve babaların, evlatlarının dinî terbiyelerinden indallah mes’ul olacağını çok iyi idrak etmiş olan ecdâdımızın, Kur’an-ı…