Dağları ve Kuşları Coşturan: Dâvûd (a.s)

Murat Kaya Dâvûd (a.s) Hz. Yâkub’un soyundandır.[1] Çocukken koyun çobanlığı yapardı. Allah’ın verdiği güzel sesle küçüklüğünden…

Yoldaki Engeller

Cennette yaratılıp yeryüzüne halîfe olarak indirilen insan garip bir yolcu gibidir, Allah’ın huzuruna doğru yol almaktadır.…

Müslümanlar Tek Yürek Olmalı

Müslümanlar Tek Yürek Olmalı Tesbîh tanelerinin bir imâme etrâfında dizildikleri gibi müslümanların da Müslüman bir “İmâm”…

Müslümanlar İdârecisine Nasıl Yardımcı Olur?

İmâm Taftâzânî’nin beyânına göre Müslümanların kendilerinden bir devlet başkanı tayin etmelerinin farz olduğu hususunda icmâ ve…