İlmin Artması (49. Hadis-i Şerif Dersi)

İlmin Artması İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur: “Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim: «Uykuda iken bana…

4. Müslümanların İlimde Gerilemesinin Sebepleri

İnsanların câhiliye dönemini yaşadığı en karanlık bir zamanda zuhûr eden İslâm, insanlara gerekli olan bütün doğru…