İmanlarıyla Kıyâm Eden Gençler: Ashâb-ı Kehf

Ashâb-ı Kehf diye bilinen gençler büyük bir dâvânın erleriydi. Müşrik bir toplumda Allah’ın birliğine iman etmiş,…

Mü’min Kadınlara Örnek: Hz. Âsiye

Kur’ân-ı Kerîm ondan “Firavun’un karısı” diye bahseder ve ismini vermez.[1] Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz ise “Firavun’un karısı…

Kur’ân-ı Kerim’de Bir Gençlik Modeli Olarak Hz. Yahyâ (a.s)

KUR’ÂN-I KERİM’DE BİR GENÇLİK MODELİ OLARAK HZ. YAHYÂ (A.S)[1] Murat Kaya[2] Özet: Dünya hayatında istikamet ve…

Îmân, İslâm ve İhsân (31. Hadis-i Şerif Dersi)

Îmân, İslâm ve İhsân Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: “Birgün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) insanların yanına çıkmış…

15. Namaz Îmândandır (24. Hadis-i Şerif Dersi)

15. Namaz Îmândandır Berâ (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Medîne’ye ilk teşrîfinde Ensâr’dan…

KİTÂBÜ’L-ÎMÂN / İslâm Beş Esas Üzerine Binâ Edilmiştir / ÎMÂNIN ŞÛBELERİ / 1-2. El ve Dil İle Müslümanlara Zarar Vermemek ve Günah-lardan Uzak Durmak (7. Hadis-i Şerif Dersi)

KİTÂBÜ’L-ÎMÂN İmâm Buhârî’nin Sahîh’i, fıkıh babları üzere tertib edilmiş bir eser olduğu hâlde Îmân kitabıyla başlamıştır.…