Allah ve Rasûlü’nün Nimetine Mazhar Olan: ZEYD b. HÂRİSE

Peygamber Efendimiz’den beş yıl kadar sonra doğdu. Yemen menşe’li Kelb kabilesindendi. Annesi Su‘dâ, Zeyd’le birlikte kavmini…

9. İslâm’ın Kölelik Sistemine Bakışı

Kölelik müessesesinin başlangıç tarihi olarak belirli bir zaman dilimini göstermek mümkün değildir. Zaman zaman insanlar bu…