İlâhî Rahmet ve Merhamet

Rahmet, merhamet edilen kimseye ihsanda bulunmayı gerektiren bir rikkat yani kalpteki acıma duygusudur, “rahim” kelimesinden türemiştir,…

1. Merhamet

İslâm, insanlara merhamet etmeyi, acımayı, menfaatlerini sağlayıp zararlı şeylerden korumayı, acılarını dindirip gönüllerine sevinç ve huzur…

6. Emsalsiz Ahlâkından Misaller

Şefkât ve Merhameti Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-, bütün insanlığa karşı sonsuz bir şefkat ve merhametle…