Kur’an’ın Mucizeliği ve Bazı İ‘câz Vecihleri

Özet: Kur’an’ın mucizevî bir kitap olduğu Ehl-i Sünnet arasında genel kabul görmüştür. Ancak onun hangi yönlerden…

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Bazı Mûcizeleri

Enes bin Mâlik (radıyallâhu anh) şöyle buyurur: “Ben Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i şu hâlde…

Temiz Toprak Müslümanın Abdest Suyudur (158. Hadis-i Şerif Dersi)

Temiz Toprak Müslümanın Abdest Suyudur İmrân bin Husayn (r.a) şöyle buyurur: “Bir defâsında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v)…

2. Kur’ân-ı Kerîm’in Mûcize Oluşu

Peygamberlerin mûcizeleri, umûmiyetle kendi dönem­lerinde öne çıkan ve rağbet edilen hususlarda olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v)’in de…

e. Kur’ân-ı Kerîm’in Mucizevî Yönleri

Kur’ân-ı Kerîm; nazmı, fesâhatı, belâğati, gönüllere tesir edişi, kanun koyma (teşrî‘) husûsiyetleri, gaybdan haber vermesi gibi…