Hâcet Namazı

Her ihtiyâcını Allah’a arzeden ve her fırsatta O’nu zikredip yücelten Resûl-i Ekrem Efendimiz, herhangi bir ihtiyacı…

Abdestsiz Namaz Kabul Edilmez (76. Hadis-i Şerif Dersi)

 Abdestsiz Namaz Kabul Edilmez Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in: “Kendisinde hades vâkî olan kimsenin namazı,…

15. Namaz Îmândandır (24. Hadis-i Şerif Dersi)

15. Namaz Îmândandır Berâ (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Medîne’ye ilk teşrîfinde Ensâr’dan…