Hâcet Namazı

Her ihtiyâcını Allah’a arzeden ve her fırsatta O’nu zikredip yücelten Resûl-i Ekrem Efendimiz, herhangi bir ihtiyacı olan kimseye iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a duâ etmesini tavsiye etmiştir. Hadîs-i şerîf
…devamını oku

Abdestsiz Namaz Kabul Edilmez (76. Hadis-i Şerif Dersi)

 Abdestsiz Namaz Kabul Edilmez Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in: “Kendisinde hades vâkî olan kimsenin namazı, (o kimse yeniden) abdest almadıkça kabûl olunmaz.” buyurduklarını nakletmişti. Hadramevt ahâlîsinden biri: “‒Ey Ebû
…devamını oku

15. Namaz Îmândandır (24. Hadis-i Şerif Dersi)

15. Namaz Îmândandır Berâ (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Medîne’ye ilk teşrîfinde Ensâr’dan olan ecdâdı (veya diğer lafza göre dayıları)na misâfir oldu. On altı veya on yedi
…devamını oku