13. Ramazan Gecelerini Namazla İhyâ Etmek Îmândandır / 14. Ramazan Orucunu İhlâsla Tutmak Îmândandır (22. Hadîs-i Şerîf Dersi)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Her kim Ramazan’da îmânı sebebiyle…

4. Oruç ve Hikmetleri

Oruç, tan yerinin ağarmasından Güneş’in batışına kadar yemek, içmek ve cinsî arzulardan uzak durmak sûretiyle yapılan…