Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den Hayat Ölçüleri

6. Emsalsiz Ahlâkından Misaller

Şefkât ve Merhameti Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-, bütün insanlığa karşı sonsuz bir şefkat ve merhametle…