En Hayırlı Nesil: Sahâbe-i Kirâm

Peygamber Efendimiz’e mü’min olarak erişen ve müslüman olarak vefat eden kişilere “sahabî” denir. Onlar Allah Rasûlü’nden…

İnsan Avcıları ve Kalpleri Temizleyen Peygamber Yardımcıları: HAVÂRİLER

Arapça bir kelime olan havârî, lügatte “beyaz olmak, iyice beyazlatmak” mânalarına gelen haver kökünden türemiştir. “Seçilmiş, kusursuz; taraftar,…

Sahâbe ve Gençlik

Gençlik, Allah Teâlâ’nın kullarına lûtfettiği en büyük nimetlerden biridir. Gençlik devrinde insanın akıl, zekâ, kalb, beden…

Ashâb-ı Kirâm’ı Sevmek İmandandır

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “…Hicret edenler, memleketlerinden çıkarılanlar, Ben’im yolumda eziyete uğrayanlar, savaşanlar ve öldürülenlerin günahlarını…