Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e, Kâfirler Gibi Bakmamalıdır

Rasûlullâh (s.a.v)’i ve diğer peygamberleri, üstün vasıflarını dikkate almadan normal insanlarmış gibi değerlendirmek, câhiliye ve şirk…

Şefâat

Şefâat, dünyada işlenen bazı günahların âhirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için talebte bulunmak, aracı olmak ve bunun için…

En Uzun Dehşet Ânı

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- şöyle nakleder: Bir yemek dâvetinde Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ile…