Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e, Kâfirler Gibi Bakmamalıdır

Rasûlullâh (s.a.v)’i ve diğer peygamberleri, üstün vasıflarını dikkate almadan normal insanlarmış gibi değerlendirmek, câhiliye ve şirk ehlinin tavrıdır. Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de birçok delil mevcuttur. Bunlardan biri, kavminin Nuh (a.s.)
…devamını oku

Şefâat

Şefâat, dünyada işlenen bazı günahların âhirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için talebte bulunmak, aracı olmak ve bunun için dua etmektir. Şu halde şefâat, bir mü’minin günahlarının bağışlanması için Allah’a dua edip yalvarmaktır.
…devamını oku

En Uzun Dehşet Ânı

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- şöyle nakleder: Bir yemek dâvetinde Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ile beraber bulunuyorduk. Kendisine etin kol tarafı ikram edildi. Rasûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz
…devamını oku