Tâzim İbâdet Değil Edeptir

Tâzimde bulunmakla ibadet etmeyi birbirine karıştırmamalıdır. Birisi için ayağa kalkmak, el öpmek, Allah Rasûlü’ne “Efendimiz”, “Sâhibimiz”…

Hâlık’ın Makâmı İle Mahlûkun Makâmı

Yaratıcının makâm ve mevkîi ile yaratılanın makâmı arasındaki fark, küfür ile iman arasındaki kesin sınırı belirler.…

Kur’ân-ı Kerîm’e Tâzim ve Hürmet

-Mushaf’a Temiz Olarak Dokunmalı- Kur’ân-ı Kerîm, en son ve en yüce ilâhî kitaptır. Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm…