Rasûlullah Efendimiz’in Ramazanı

Ramazan’ın Allah Rasûlü (s.a.v) için çok farklı bir anlamı vardı. Çünkü peygamber olarak seçilişi, âlemlere rahmet…

13. Ramazan Gecelerini Namazla İhyâ Etmek Îmândandır / 14. Ramazan Orucunu İhlâsla Tutmak Îmândandır (22. Hadîs-i Şerîf Dersi)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Her kim Ramazan’da îmânı sebebiyle…

Ashab-ı Kiram Teravih Namazını Nasıl Kılardı?

Hz. Âişe -radıyallâhu anhâ- şöyle anlatır: “Bir gece Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- Mescid’de teravih namazı…

Ashab-ı Kiram’ın Teravihi Nasıldı?

Hz. Âişe -radıyallâhu anhâ- şöyle anlatır: “Bir gece Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- Mescid’de teravih namazı…