İmanlarıyla Kıyâm Eden Gençler: Ashâb-ı Kehf

Ashâb-ı Kehf diye bilinen gençler büyük bir dâvânın erleriydi. Müşrik bir toplumda Allah’ın birliğine iman etmiş,…

Allah’ın Hikmet verdiği: Lokman Hakîm ve Oğlu

Lokman (a.s)’ın Hz. Davud zamanında yaşadığı rivayet edilir. Terzi veya marangoz olduğu söylenir.[1] Kuvvetli görüş onun…

Fütüvvet Ehlinin Önderi: İbrahim (a.s)

İbrahim (a.s) küçük yaşta, aklı ermeye başlar başlamaz hakkı aramaya başlamıştı. Son derece meraklı, cevvâl ve…

1. Tevhîdi Esas Alır

Bütün peygamberlerin tebliğ etti­ği akâidin temelini tevhid inancı oluşturmuştur. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Senden önce hiçbir…