Hayızlı Kadının Orucu Terketmesi

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir Kurban veya Ramazan bayramında Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yanımıza namazgâha çıktılar. Kadınların yanına uğradılar ve onlara:

«‒Kadınlar, sadaka veriniz! Zira bana Cehennem halkı gösterildi, çoğu sizler idiniz.» buyurdular.

Kadınlar:

«‒Yâ Rasûlâllâh, neden?» diye sordular. Allah Rasûlü (s.a.v):

«‒Çünkü siz (ötekine, berikine) çokça lânet eder, kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz. Ne acayiptir ki kendini zapteden, kendine hâkim tam akıllı ve dîninde ihtiyatlı kimsenin aklını; eksik akıllı, eksik dinli olmanıza rağmen sizin kadar çelebilen başka bir kimse görmedim.» buyurdular.

Kadınlar:

«‒Aklımızın ve dînimizin eksikliği nedir yâ Rasûlallâh?» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«‒Kadının şahâdeti, erkeğin şahâdetinin yarısı değil midir?» diye sordular.

Kadınlar:

«‒Evet.» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«‒İşte bu, aklının eksikliğindendir. Hayız gördüğü zaman da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi?» buyurdular.

Kadınlar:

 «‒Evet.» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«‒İşte bu da dîninin eksikliğindendir.»cevabını verdiler.”(Buhârî, Hayz, 6)

Şerh:

– Diğer delilleri de dikkate alan Hanefîlere göre genç kadınların bayram, Cuma ve diğer vakit namazları için câmiye çıkmaları câiz değildir. İhtiyar kadınların çıkmaları câiz görülmüşse de çıkmamaları efdaldir. Ancak çıkmak isterlerse, süslenmeden ve koku sürünmeden gitmelidirler. Şâfiîlere göre genç kadınların câmiye gitmesi, fitne korkusu sebebiyle mekruhtur.

– Sövmek, lânet etmek, nankörlük yapmak haram ve günahtır. Bunlarda ısrar edilirse, kişiyi Cehennem azâbına sürükleyecek kadar büyük bir günah hâline gelirler.

– Nimeti inkâr etmek haram, nankörlükte bulunmak ise zemmedilen çok kötü bir günâhtır.

– Allah yolunda infâk ve tasaddukta bulunmak, sâhibini Cehennem azâbından kurtarır ve günahlarına keffâret olur.

– Bir bütün hakkında verilen hükmün o bütünün her ferdi için geçerli olması lâzım gelmez. Nitekim erkeklere taş çıkartır nice kadınlar vardır. Hüküm gâlibe göredir.

– Hayızlı kadın oruç tutmaz, tutamadığı günleri daha sonra kaza eder. Namaz da kılmaz ancak onları kaza etmez. Aynı şekilde hayızlı kadının Kur’ân’a dokunması ve onu okuması, mescide girmesi, Kâbe’yi tavâf etmesi de yasaktır.

– Bir kadın hayızlıyken elbisesine kan bulaşırsa, temizlendiğinde o kanı parmaklarıyla veya tırnağıyla kazıyıp suyla yıkadıktan sonra bu elbiseyle namaz kılabilir. İslâm’dan evvel kadınların îtiyâdı, hayzın dinmesinin ardından elbiseyi değiştirmekti ve onlar bunu vâcib görürlerdi. İslâm ise temiz olduktan sonra aynı elbisenin hayızdan sonra da giyilebileceğini hükme bağlamıştır.

%d bloggers like this: