Gusülde Başa Üç Kere Su Dökmek

September 17, 2016 in Buhârî'de Temizlik

Cübeyr bin Mut’im (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

«‒Bana gelince ben başımın üzerinden (avuçla) üç kere su akıtırım» buyurdular ve iki elleriyle (târif için) işaretettiler.”(Buhârî, Gusül, 4)

Şerh:

Gusül abdesti alırken bedeni bir defa yıkamak farz, üç defa yıkamak sünnettir.