İnsanın Saçı Suyu Kirletir mi?

Enes bin Mâlik (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) (Vedâ Haccı’nda) başını tıraş ettikleri zaman saçlarından en evvel alan (Hz. Enes’in üvey babası) Ebû Talha olmuştur. (Buhârî, Vudû’, 33)

Şerh:

İbn-i Sîrîn şöyle der: (Tâbiînin büyüklerinden) Abîde es-Selmânî’ye:

“–Bizim yanımızda Allâh Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in mübârek saç tellerinden mevcut! Onu Enes’ten veya Enes’in âilesinden temin etmiştik” dedim.

Büyük bir heyecanla şu cevabı verdi:

“–Vallâhi bende O’nun bir tek saç telinin bulunması, benim için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve kıymetlidir.” (Buhârî, Vudû, 33)

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) tıraş olunca saç tellerini, yanındaki ashâbına birer ikişer dağıtmışlardır. (Müs­lim, Hacc, 324)

İnsanlar da Efendimiz’in mübarek saçlarından alabilmek için birbirleriyle yarış etmişlerdir. (Ahmed, III, 256)

Bu hâdise Abîde es-Selmânî’ye nakledilince şöyle demiştir:

“Efendimiz’in bir saçının yanımda olması, bana, yerin altındaki ve üstündeki tüm altın ve gümüşlerden daha sevimlidir.” (Ahmed, III, 256)

İmam Buhârî, insan saçının değdiği suyun kirlenmeyip temiz olarak kaldığını beyan etmek için bu bâbı açmıştır. Yani insanın saçı necis değildir. Gusül esnâsında kullandığı suyun içine saç düşse bunun bir mahzuru olmaz.

%d bloggers like this: