İlimde Hayâ (73. Hadis-i Şerif Dersi)

İlimde Hayâ Ümmü Seleme (r.a) şöyle buyurur: “Ümmü Süleym (r.a), Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelip:…

Dine İyi Sarılmak / 9. Hayâ Îmândandır (13. Hadis-i Şerif Dersi)

Dine İyi Sarılmak Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Uyuduğum…

7. İffet ve Hayâ

İffet, yeme içme ve şehevî arzular husûsunda ölçülü olmak, aşırı ve süflî arzuları bastırıp dinin ve…