Hadîsü Erbaîn fî Hukûki’s-Selâtîn

 HUKÛK-I SELÂTÎN (Hadîsü Erbaîn fî Hukûki’s-Selâtîn)   Mürettip ve mütercimi Ömer Ziyâüddîn [DAĞISTÂNÎ] Afa’llâhu anhü   [İSTANBUL] 1326 [1908] Muhtıra el-Hamdü lillâh! Bu kere Devlet-i Ebed-müddet millet-i necîbe-i Osmaniye’nin arzuları
…devamını oku