Allah’ın Yücelttiği Bir Kişi

Muhârik bin Sümâme, kız kardeşi Ümmü Gülsüm’e:

“–Hz. Âişe’nin yanına git ve ona Osman ibn-i Affân’ı sor! Zîrâ insanlar onun hakkında ileri geri çok konuşmaya başladılar” dedi.

Ümmü Gülsüm, Hz. Âişe’nin yanına gidip:

“–Evlâtlarından biri sana selâm ediyor ve Osman ibn-i Affân hakkında ne düşündüğünü soruyor” dedi.

Âişe (r.a):

“–Ve aleyhi’s-selâm ve rahmetullâh” diye selâmı aldıktan sonra şöyle devam etti:

“–Şuna şahitlik ederim ki, çok sıcak bir gece Osman bu evdeydi. O esnâda Cibrîl, Allah’ın Rasûlü’ne vahiy getirmişti. Rasûlullâh (s.a.v), Osman’ın eline veya omzuna vurarak:

«–Yaz Osman!» buyuruyorlardı.

Allah Teâlâ’nın, Peygamberi yanında bu derece yücelttiği bir zât, şüphesiz O’nun katında kıymetli bir kişidir. Kim Osman’a hakaret eder ve onu kötülerse Allah’ın lâneti üzerine olsun!” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 828; İbn Hacer, el-İsâbe, II, 458, no: 5463)

%d bloggers like this: