Dîn Önderleri

Câbir (r.a) şöyle demiştir:

“Rasûlullah (s.a.v) birgün bize:

«–Bu gece salih bir zâta rüyâsında Hz. Ebû Bekir’in Rasûlullah (s.a.v)’e, Hz. Ömer’in Ebû Bekir’e, Hz. Osman’ın da Ömer’e tutunduğu gösterildi!» buyurdular.

Biz Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanından kalkınca kendi kendimize şöyle de­dik:

Bu rüyadaki sâlih zât, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. Birbirlerine tutunan kimseler ise Allah Teâlâ’nın Peygamberi ile gönderdiği bu (İslâm’ın) vâlileri, idârecileridir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4636)

%d bloggers like this: