Allah Rasûlü’nün İzinde Adım Adım

May 19, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Saîd ibn-i Müseyyeb (r.a) şöyle anlatır:

Hz. Osman’ı bir yerde otururken gördüm. Ateşte pişen bir yiyecek istedi ve onu yedi. Sonra kalktı ve namaz kıldı.

Namazın akabinde şöyle dedi:

“–Allah Rasûlü’nün oturduğu yere oturdum, Allah Rasûlü’nün yediğinden yedim ve Allah Rasûlü’nün kıldığı namazı kıldım.” (Ahmed, I, 70)

Ashâb-ı kirâmın Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e muhabbet ve bağlılıkları işte böyle idi… O’nun yaptığı gibi yapmak, O’nun oturduğu yere oturmak, O’nun gittiği yoldan gitmek, O’nun yediği yemeği yemek, O’nun kıldığı namazı kılmak, O’nun yaptığı cihâdı yapmak… Bütün arzu ve istekleri, Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’i taklîd etmekti.