Ümmetin En Hayâlısı

Osman (r.a), yüksek hayâ sahibi bir şahsiyetti. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.v), meleklerin bile ondan hayâ ettiğini haber vermişlerdir. (Ahmed, I, 71; VI, 155)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Ümmetim içinde onlara karşı en merhametli olan kimse Ebû Bekir’dir. Allah’ın emrini tatbikte en kuvvetlisi Ömer’dir. En fazla hayâ sâhibi olan Osman’dır. Helal ve haramı en iyi bilen Muâz ibn-i Cebel’dir. Ferâizi en iyi bilen Zeyd ibn-i Sâbit’tir. Kur’ân okumayı en iyi bilen Übey bin Ka’b’dır.

Her ümmetin bir emîni vardır. Bu ümmetin emini Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.” (Tirmizî, Menâkıb, 32/3790-3791)

%d bloggers like this: