Abdestten Sonra Namaz

Osman (r.a), insanlara öğretmek maksadıyla abdest aldıktan sonra şöyle demiştir:

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i bu şekilde abdest alırlarken gördüm. Abdestleri bitince de şöyle buyurdular:

«–Her kim şu benim abdest alı­şım gibi abdest alır, sonra iki rekʻat namaz kılar ve bu esnâda kalbinden namaz hârici düşünceler geçirmezse, geçmiş (küçük) günâhları mağfiret olunur». (Buhârî, Vudû, 24, 28; Müslim, Tahâret, 3-4)

Osman (r.a) başka bir rivâyette Allâh Rasûlü’nün şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır.” (Müslim, Tahâret 8. Krş. Buhârî, Rikâk, 8)

Sonra Rasûlullah (s.a.v) şunu ilâve etmiştir:

“–Sakın aldanmayınız.” (Buhârî, Rikâk, 8; İbn Mâce, Tahâret, 6; Ahmed, I, 66)

Yâni bahsedilen bu fazîletler bana yeter diye kendinizi aldatarak diğer hayırlardan geri kalmayınız. Bu affa güvenerek günahlara karşı cesur olmayınız.

Bu kâide, amellerin fazîletini beyan eden bütün rivâyetler için geçerlidir. Peygamber Efendimiz’in, herhangi bir ameli yapan kişilerin çok büyük ecirler kazanacağını bildirmesi, insanları o amele teşvik etmek ve kıymetini bildirmek içindir. Dolayısıyla, sadece bir amel için vaad edilen büyük sevaba bakarak, “Bu bana yeter, başka bir şey yapmama gerek yok!” demek doğru değildir. Onunla birlikte diğer amellere de devam etmek îcâb eder.

%d bloggers like this: