Hadis Rivâyet Ederken Gösterdiği Hassâsiyet

Hz. Osman’ın âzâdlısı Humrân ibn-i Ebân anlatıyor:

Hz. Osman (r.a) müslüman olduğu günden beri her gün bir kere gusül abdesti alırdı. Bir gün kendisine namaz abdesti için su getirmiştim. Abdestini aldıktan sonra:

“–Size Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den işittiğim bir hadîsi nakletmek istedim” dedi.

Ardından:

“–Sonra onu size nakletmemem gerektiği kanaatine vardım” dedi.

Hakem ibn-i Ebi’l-Âs:

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Nakledeceğin hadis eğer bir hayırdan bahsediyorsa onu yapmaya gayret ederiz, şerden bahsediyorsa ondan da sakınırız!” dedi.

Bu talep üzerine Hz. Osman (r.a) şöyle devâm etti:

“–O hâlde hadisi size nakledeyim. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bu şekilde abdest aldılar ve sonra şöyle buyurdular:

«–Kim böyle abdest alır ve abdestini güzelce tamamlar, sonra namaza kalkar, rükûunu, secdelerini tam yaparsa; büyük bir günaha bulaşmadığı müddetçe bu namaz, kendisi ile diğer namaz arasındaki günahlara keffâret olur».” (Ahmed, I, 67)

%d bloggers like this: