MEDİNE-İ MÜNEVVERE / İslâm’ın Temel Taşları

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kölelikten âzâd ettiği Sefîne (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Mescid’i binâ ederken Ebû Bekir (r.a) bir taş getirip koydu.

Sonra Ömer (r.a) bir taş getirdi ve koydu.

Ondan sonra da Osman (r.a) bir taş getirip koydu.

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

«–Bunlar, benden sonra idâreyi üstlenecek olanlardır!» buyurdular.” (Hâkim, III, 13/4284; Beyhakî, Delâil, II, 553; Semhûdî, Vefâ, I, 332; Diyarbekrî, I, 344)

%d bloggers like this: