Halîfe Olacağını İnsanlar Biliyordu

Tâbiînin büyüklerinden Hârise bin Mudarrib (r.a) şöyle buyuruyor:

“Hz. Ömer’in halifeliği zamanından hacca gittim, insanlar ondan sonra hilâfetin Hz. Osman’a geçeceğinde hiç şüphe etmiyorlardı.” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 440/37075)

Hz. Ömer’in emirliği zamanında bir kervancı başının:

«Ondan sonra emîr Osman’dır» diye şiir okuduğunu işittim.

Hz. Osman’ın emîrliği zamanında da bir kervancı başının:

«Ondan sonra emîr, Ali’dir» diye şiir söylediğini işittim.” (Ahmed, Fedâilü’s-Sahâbe, Beyrut: Risâle, 1403, I, 493)

%d bloggers like this: