Yemin Etmektense

Abdullah ibn-i Ömer’in (r.a) anlattığına göre kendisi, sekizyüz dirheme bir köle satar ve satarken “kusursuz” olduğunu söyler. Ancak, satın alan kimse bilâhere:

“–Kölede bir hastalık varmış, bana söylemedin” der.

İhtilaf Hz. Osman’a götürülür. Adam:

“–Kölede hastalık olduğu halde, haber vermeksizin bana sattı” der.

Abdullah (r.a):

“–Ben onu kusursuz olarak sattım” der.

Hz. Osman (r.a), Abdullah’ın sattığı zaman kölede kusur olduğunu bilmediğine dair yemin etmesine hükmeder. Hz. Abdullah da yemin etmekten imtina ederek, köleyi geri alır. Köle yanında sıhhate kavuşur. Sonra onu yeniden satar, ancak bu sefer bin beş yüz dirheme…” (Muvatta’, Büyû, 4)

İşte bu da, olur olmaz yere yemin etmekten kaçınmanın ve alış verişte kolaylık göstermenin bir bereketidir.

%d bloggers like this: