Dünyadaki Kısas Âhirettekinin Yanında Bir Hiçtir

Hz. Osman birgün hizmetçisini çağırıp ona:

“–Hatırlıyor musun, bir keresinde senin kulağını çekmiştim? Haydi, şimdi sen de benimkini çek de ödeşelim” dedi.

Hizmetçi istemeyerek de olsa Hz. Osman’ın kulağını tutup çekmeye başladı. O çekerken Osman (r.a) da şöyle diyordu:

“–Daha sert çek yavrum! Dünyâda kısas olup da âhirette kısastan kurtulmak ne kadar güzel!”[1][1] Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, III, 45; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, II, 154; Ramazanoğlu, s. 141.

%d bloggers like this: