Uykusu Çok Gelen Kişinin Yatsıdan Evvel Uyuması (248. Hadis-i Şerif Dersi)

Uykusu Çok Gelen Kişinin Yatsıdan Evvel Uyuması

Ümmü’l-Mü’minîn Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gece Yatsı Namazı’nı geç vakte kadar bırakmışlardı. Nihâyet Ömer (r.a) O’na:

«–Namaz! Kadınlar ve çocuklar uyudular!» diye nidâ etti.

Bunun üzerine Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) çıktılar ve:

«–Şu anda yeryüzü ehlinden sizden başka hiç kimse bu namazı beklemiyor!» buyurdular.

O zamanlar namaz (cemaatle) sadece Medîne-i Münevvere’de kılınırdı. Yatsı’yı da şafağın kaybolmasından gecenin ilk üçtebiri geçtikten sonraya kadar olan vakit içinde kılarlardı.” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 24)

*

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“… Nihâyet Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) çıktılar. Mübârek başından su damladığı ve elini başına koyduğu halde (teşrîfleri) hâlâ gözümün önündedir. Teşrîflerini müteâkib buyurdular ki:

“Ümmetime meşakkat vermiş olmasaydım (bu namazı hep) böyle kılmalarını emrederdim.”

İbn-i Cüreyc dedi ki: Ben Atâ’dan,  Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in kendi elini ba­şına koyması keyfiyyetini, İbn-i Abbâs’ın haber verdiği gibi iyice tesbit ve tarîf etmesini istedim. Atâ (r.a) benim için parmaklarının arasını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarını tepesi üzerine koydu. Sonra bitişti­rip o şekilde başının üzerine yürüttü, gezdirdi. Nihayet başparmağı yüz cihetinden kulak yumuşağına değinceye kadar (yukarıdan aşağı) şakağına ve sakalının kenarına doğru indirdi. Bunu böylece (tek­rar tekrar yaparken) de ne ağır davranıyor, ne de acele ediyordu. (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 24)

Şerh:

Bu rivayete göre, Yatsı Namazı’nın faziletli vakti, gecenin ilk üçte biri geçtikten sonraki vakittir.

Normalde Yatsı’dan evvel uyumak yasaklanmıştır ancak uykusu çok bastıran kişilerin namazı kaçırmamak şartıyla uyumaları câizdir.

%d bloggers like this: