Öğle Namazını İkindiye Kadar Geciktirmek (239. Hadis-i Şerif Dersi)

Öğle Namazını İkindiye Kadar Geciktirmek

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle demiştir:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Öğlen ile İkindi’yi, Akşam ile Yatsı’yı (birlikte) yedi (rekât) ve sekiz (rekât) olarak kıldırdı.”

Eyyûb Sahtiyânî, râvîlerden biri olan Câbir (r.a)’e:

“–Muhtemelen bu yağmurlu bir günde olmuştur?” dedi. Câbir de:

“–Muhtemelen!” dedi. (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 12)

Şerh:

Müzdelife’de Akşam namazı ile Yatsı namazını, Yatsı vaktinde kılmak hak­kında bütün ümmetin ittifakı vardır. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Veda Haccı’nda Öğle ile İkin­di’yi Arafat’ta, Akşam ile Yatsı’yı da Müzdelife’de kıldırmıştır. Başka zaman ve mekânda namazları cem et­meyi Hanefîler İle İmâm Evzâî câiz görmezler. Bununla beraber korku, sefer ve şiddetli yağmur özürlerinden dolayı Öğle ile İkindi’yi, Akşam ile Yatsı’yı bâzı şartlar dâhilinde cem etmeye kâil olanlar da çoktur…

%d bloggers like this: